<

Pusat Kawalan Kusta Negara

Sungai Buloh

47000 Sungai Buloh
Selangor  

Tel : 03-61561321
Fax : 03-61562470
Emel : 
URL: 

Pengarah/Ketua Pegawai Eksekutif :