Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengurusan Pesakit Dan Waris Mereka Semasa Berada di Hospital
No. Pekeliling Bil 06/1992
Penerangan Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengurusan Pesakit Dan Waris Mereka Semasa Berada di Hospital
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 1992
Tarikh 07-02-2006

Lampiran-lampiran