Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan 'Guidelines on Control of Hospital Acquired Infections'
No. Pekeliling Bil 02/1990
Penerangan Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan 'Guidelines on Control of Hospital Acquired Infections'
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 1990
Tarikh 07-02-2006

Lampiran-lampiran