Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ijazah-ijazah Lanjutan Dalam Bidang Perubatan dan Kesihatan Yang Diiktiraf bagi Pembayaran Elaun Pakar Atau Elaun Galakan
No. Pekeliling Bil 01/1989
Penerangan Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ijazah-ijazah Lanjutan Dalam Bidang Perubatan dan Kesihatan Yang Diiktiraf bagi Pembayaran Elaun Pakar Atau Elaun Galakan
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 1989
Tarikh 07-02-2006

Lampiran-lampiran