Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 6/2023 : Dasar dan Garis Panduan Nombor Pengelasan dan Penyerahan Terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
No. Pekeliling Bil.6/2023
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2023
Tarikh 23-03-2023