Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 2 / 2023: Syor Terkini Pemberian Vaksin Covid-19 Bagi Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (Pick)
No. Pekeliling Bil 2/2023
Penerangan SIla Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2023
Tarikh 19-01-2023