Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 20/2022 - Pemberhentian Pemberian Vaksin Kombinasi Measles-Rubella Secara Rutin Kepada Murid Tahun Satu di Bawah Program Imunisasi Kebangsaan Bagi Kanak-kanak
No. Pekeliling Bil. 20/2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2022
Tarikh 14-10-2022