Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 19/2022: Pengoperasian Fasiliti Kesihatan Primer Kementerian Kesihatan Malaysia (Kkm) Dalam Fasa Peralihan Ke Endemik Covid-19
No. Pekeliling Bil. 18/2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2022
Tarikh 28-09-2022