Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 3/2022 : Protokol Tempoh Baharu Pengasingan Kes Covid-19 Serta Kuarantin Kontak Kepada Kes Covid-19 Dan Pengembara Pasca Jangkitan Covid-19 Yang Baru Tiba Di Malaysia
No. Pekeliling Bil. 3/2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2022
Tarikh 17-01-2022

Lampiran-lampiran