Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 16/2022 : Garis Panduan Peluasan Penggunaan Rawatan Ubat Antiviral Covid-19 Bagi Fasiliti/ Pengamal Perubatan Swasta
No. Pekeliling Bil 16/2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2022
Tarikh 16-06-2022