Tajuk Surat Pekeliling KPK Bil. 8/2022:Garis Panduan Pelaksanaan Buku Log Kompetensi Pengendali Baharu Radas Penyinaran Tomografi Berkomputer (Ct Scan) Dan Mamografi Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
No. Pekeliling Bil 8/2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2022
Tarikh 15-03-2022