Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 10/2022 : Protokol Pengurusan Kes Hepatitis Akut Tidak Diketahui Penyebabnya (Acute Hepatitis Of Unknown Aetiology) Dalam Kalangan Kanak-kanak
No. Pekeliling Bil. 10/2022
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2022
Tarikh 09-05-2022