Tajuk Surat Edaran Ketua Setiausaha - Pengecualian Bayaran Untuk Menjalani Ujian Pengesanan Covid-19 (RTK Antigen) Bagi Pelajar/Pelatih Pos Basik ILKKM Bertaraf Anggota Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling KKM.400-9/5/3 Jld.2 (14)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2022
Tarikh 13-10-2020