Tajuk Surat Edaran Ketua Setiausaha - Pindaan Kadar Tuntutan Bayaran Balik Kos Kuarantin Penjawat Awam Perkhidmatan Persekutuan Di Stesen Kuarantin Bertarikh 25 November 2021
No. Pekeliling KKM.400-9/5/3 JLD.12(60)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2022
Tarikh 14-02-2022