Tajuk Surat Edaran Bahagian Kewangan - Kutipan Bayaran Ujian Pengesanan Covid-19, Kos Saraan (Warganegara Asing) Dan Kos Kuarantin Bagi Pengembara Yang Tiba Di Pintu Masuk Antarabangsa Mulai 15 November 2021
No. Pekeliling (31) dlm.KKM.400-9/5/3 Jld.12
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2022
Tarikh 14-02-2022

Lampiran-lampiran