Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 25/2021 Garis Panduan Perkhidmatan Sukarelawan Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil. 25/2021
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2021
Tarikh 16-12-2021