Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 13/2021: Pelaksanaan Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan Di Kalangan Remaja Tertentu Berumur 12 Hingga 17 Tahun
No. Pekeliling Bil. 13/2021
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2021
Tarikh 12-08-2021