Tajuk Pengecualian Khas Kadar Keberadaan Di Pejabat, Institusi, Hospital Dan Klinik Kepada Pegawai Yang Layak Bekerja Dari Rumah Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0
No. Pekeliling KKM.100-1/6/3 JId.2 (73)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2021
Tarikh 08-06-2021

Lampiran-lampiran