Tajuk Pengecualian Caj Pemeriksaan Kesihatan Dan Laporan Perubatan Bagi Permohonan Perkahwinan Bawah Umur Atas Arahan Mahkamah
No. Pekeliling (61)dlm.KKM.400-8//89 Jld.13
Penerangan Pengecualian Caj Pemeriksaan Kesihatan Dan Laporan Perubatan Bagi Permohonan Perkahwinan Bawah Umur Atas Arahan Mahkamah
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2020
Tarikh 21-09-2020