Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (KPK) Bil 5 Tahun 2020 : Pemantapan Syarat Pembayaran Elaun Pentadbiran Hospital (EPH)
No. Pekeliling KKM.500-8/2/24 JLD.3(12)
Penerangan Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (KPK) Bil 5 Tahun 2020 : Pemantapan Syarat Pembayaran Elaun Pentadbiran Hospital (EPH)
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2020
Tarikh 26-08-2020