Tajuk Surat Edaran KSU - Penambahbaikan Dalam Pemberian Elaun Khas Kepada Doktor Dan Anggota Kesihatan Yang Terlibat Secara Langsung Dalam Usaha Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19
No. Pekeliling KKM.500-8/2/72 JLD. 3 (48)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2020
Tarikh 21-04-2020