Tajuk Surat Edaran Ketua Setiausaha - Garis Panduan Penggunaan Kad Kredit Korporat di Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling KKM.400-3/1/3 Jld .6(33)
Penerangan
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2020
Tarikh 13-03-2020