Tajuk Pemakluman Perubahan Nilai Kontrak Dengan Dan Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Program Latihan Subkepakaran
No. Pekeliling KKM.500-3/4/10 Jld.6(07)
Penerangan Pemakluman Perubahan Nilai Kontrak Dengan Dan Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Bagi Program Latihan Subkepakaran, Tajaan Kementerian Kesihatan Malaysia Mulai Sesi Tahun 2020/2021 Dan Selanjutnya
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2020
Tarikh 13-02-2020