Tajuk Pelaksanaan Terimaan Melalui Kaedah E-Pembayaran Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling (55) KKM.400-8/1/89 Jld. 11
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 13-12-2019