Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 5/2019: Pengukuhan Tadbir Urus Perkhidmatan Perolehan Organ Dan Tisu Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 5/2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2019
Tarikh 27-09-2019