Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha KKM Bil. 10 Tahun 2019 - Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KKM Versi 5.0
No. Pekeliling KKM.100-11/2/2 JLD.2(16)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2019
Tarikh 20-09-2019