Tajuk Surat Pekeliling KSU KKM Bil 4/ 2019 Garis Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan Kepada Pegawai Perubatan Pakar Dan Pegawai Perubatan KKM Yang Merawat Pesakit Di IJN
No. Pekeliling Bil 4 /2019
Penerangan Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 4 Tahun 2019 Garis Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan Kepada Pegawai Perubatan Pakar Dan Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Merawat Pesakit Di Institut Jantung Negara Sdn Bhd
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2019
Tarikh 11-06-2019