Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1/2019 - Penjelasan Kuasa Melulus Di Peringkat Ketua Jabatan Bagi Cuti-Cuti Tertentu Di Bawah Perintah Am Bab C Tahun 1974
No. Pekeliling Bil 1/2019
Penerangan Penjelasan Kuasa Melulus Di Peringkat Ketua Jabatan Bagi Cuti-Cuti Tertentu Di Bawah Perintah Am Bab C Tahun 1974, Cuti Tanpa Gaji Menjaga Anak, Cuti Umrah, Cuti Keagamaan Dan Cuti Bersalin
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2019
Tarikh 01-03-2019