Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 5/2018 – Garis Panduan Pengurusan Hospital Kluster
No. Pekeliling KKM-58/300/1-5 JLD.3 (5)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2018
Tarikh 20-12-2018