Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 13/2017 : Garis Panduan Penubuhan Lembaga Perubatan Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 13/2017
Penerangan Garis Panduan Penubuhan Lembaga Perubatan Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 03-05-2018