Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 10/2017 : Garis Panduan Waktu Kerja Fleksi Bagi Pakar Perubatan Gred UD54 Dan Ke Atas
No. Pekeliling Bil 10/2017
Penerangan Garis Panduan Waktu Kerja Fleksi Bagi Pakar Perubatan Gred UD54 Dan Ke Atas Di Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 06-12-2017