Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 6/2017
No. Pekeliling Bil 6/2017
Penerangan Penjelasan Pelaksanaan Caj Perubatan Warganegara Melalui Perintah FI (Perubatan) pindaan 2017
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Setiausaha
Tahun 2017
Tarikh 01-03-2017