Tajuk Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM : Pengisian Jawatan Kenaikkan Pangkat Secara Arahan Pertukaran Dari Kalangan Peg TBK Dan KUP
No. Pekeliling
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran JPA
Tahun 2014
Tarikh 09-01-2017