Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 17/2016 : Arahan Pelaksanaan Penyediaan Makanan Vegetarian Di Semua Kafeteria Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 17/2016
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2016
Tarikh 14-11-2016