Tajuk Penetapan Kadar Bayaran Deposit Bagi Peralatan Ortopedik Yang Dipasang Sementara (External Fixator) Untuk Semua Peringakt Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 Untuk semua Hospital Di KKM
No. Pekeliling
Penerangan
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Bahagian Kewangan
Tahun 2016
Tarikh 25-03-2016