Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1/2016 Pelaksanaan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 1/2016
Penerangan Pelaksanaan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2016
Tarikh 14-03-2016

Lampiran-lampiran