Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia BiIangan 8 Tahun 2015 Pelaksanaan Caj Penuh Bagi Perintah FI (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014
No. Pekeliling BIL 8/2015
Penerangan
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha
Tahun 2015
Tarikh 06-11-2015