Tajuk Surat Pekeliling Bhgn. Kewangan Bil. 1 Tahun 2013 - Pengecualian Bayaran Caj Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan di Luar Hospital / Fasiliti KKM
No. Pekeliling Bil. 1/2013
Penerangan Pengecualian Bayaran Caj Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan di Luar Hospital / Fasiliti KKM
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2013
Tarikh 01-04-2014