Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Dasar dan Garis Panduan "User Access Control Policy" Bagi Sistem Maklumat Hospital dan Klinik (HIS/CIS) Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 13/2011
Penerangan Dasar dan Garis Panduan "User Access Control Policy"
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2011
Tarikh 04-01-2012 02:54:41

Lampiran-lampiran