Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelalian DTaP-IPV-Hib Dalam Program Pelalian Kebangsaan Malaysia
No. Pekeliling Bil. 12/209
Penerangan Pelalian DTaP-IPV-Hib Dalam Program Pelalian Kebangsaan Malaysia
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2009
Tarikh 29-08-2009