Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha - Larangan Meminjam Wang Dan Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang Serius
No. Pekeliling Bil 02/2007
Penerangan Larangan Meminjam Wang Dan Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang Serius
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Setiausaha
Tahun 2007
Tarikh 03-04-2007

Lampiran-lampiran