Tajuk Surat Pekeliling Am - Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-Pejabat Kerajaan
No. Pekeliling Bil 11/1981
Penerangan Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-Pejabat Kerajaan
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Am
Tahun 1981
Tarikh 31-07-2007