Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Senarai Tugas Dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Klinikal Gred U2
No. Pekeliling Bil 15/2002
Penerangan Senarai Tugas Dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Klinikal Gred U2
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2002
Tarikh 24-01-2006

Lampiran-lampiran