Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan / Peraturan Bagi Pekerja Sukarela Yang Menjalankan Aktiviti Keagamaan di Hospital
No. Pekeliling Bil 08/1995
Penerangan Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan / Peraturan Bagi Pekerja Sukarela Yang Menjalankan Aktiviti Keagamaan di Hospital
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 1995
Tarikh 07-02-2006

Lampiran-lampiran