Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 10/2021 : Pelaksanaan Pengukuhan Program Pencegahan Jangkitan HIV Dan Sifilis Dari Ibu Ke Anak
No. Pekeliling KKM-600-1/2/3 (17) Jld. 2
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2021
Tarikh 18-08-2021