Tajuk Cuti Rehat dan Cuti Sakit Untok Pegawai-pegawai Yang Menjalankan Latihan Doktor Siswazah Dibawah Seksyen 13(2) Akta Perubatan 1971
No. Pekeliling Bil 09/1986
Penerangan
Kategori Pekeliling
Tahun 1986
Tarikh 06-02-2006

Lampiran-lampiran