Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Penubuhan Jawatankuasa Implementasi 'Total Hospital Information System' (THIS)
No. Pekeliling Bil 01/2002
Penerangan Penubuhan Jawatankuasa Implementasi 'Total Hospital Information System' (THIS)
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2002
Tarikh 26-01-2006

Lampiran-lampiran