Tajuk Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Sistem Kawalan Keselamatan Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Pekeliling Bil 14/2002
Penerangan Garis Panduan Sistem Kawalan Keselamatan Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan
Tahun 2002
Tarikh 24-01-2006

Lampiran-lampiran