Lihat Berita

Tajuk Pengumuman Tawaran Mengikuti Kursus Di Dalam Dan Luar Negara Dengan Hadiah Latihan Persekutuan Kepada Pegawai-Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Gunasama) Kementerian Kesihatan Malaysia Tahun 2014/2015
Disiarkan pada 24-06-2013
Kategori Pengumuman
Penerangan TAWARAN KURSUS DI DALAM DAN LUAR NEGARA DENGAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN

 

 

PERHATIAN: Pemohon diminta untuk membaca Surat Iklan Tawaran terlebih dahulu sebelum membuka Tawaran A, B atau C. 

 

TAWARAN:

A. KURSUS SARJANA/ DOKTOR FALSAFAH/ AREA OF SPECIAL INTEREST BAGI PEGAWAI LAIN-LAIN PERKHIDMATAN 

 

B. KURSUS SARJANA PERUBATAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN

     Sila layari Permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) ( http://e-hlp.moh.gov.my/ )

 

C. KURSUS SUBKEPAKARAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN PAKAR

Kembali