Senarai Pekeliling-pekeliling


Muka Surat : daripada 248 rekod
Bil.
No. Pekeliling Tajuk Tahun Lihat
1 Bil. 10/2013 Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Garis Panduan Penubuhan Unit Perkhidmatan Pra Hospital Di Jabatan Kecemasan Dan Trauma Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia 2013 B_view
2 Dlm.KKM 58/700/7-5 Jld.3 Surat Edaran Bahagian Kewangan: Pembelian Alat Komunikasi Mudah Alih Lebih Awal Daripada Tarikh Yang Melayakkan Di Bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil 3/2013 2013 B_view
3 Dlm.KKM 58/900/97 Pindaan Surat Pekeliling Bahagian Kewangan Bil 1 Tahun 2005 - Caj Rawatan Perubatan Bagi Pelarian Yang Berdaftar Secara Sah Dengan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (UNHCR) 2013 B_view
4 Dlm.KKM 58/900/26 Jld 11 Surat Edaran Bahagian Kewangan: Kelulusan Mencetak Kupon Bernilai RM20.00 Bagi Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan Dan Pergigian Di Hospital Dan Klinik-Kiinik Kementerian Kesihatan Malaysia 2013 B_view
5 Dlm.KKM 58/900/19 Jld. 13 Surat Edaran Bahagian Kewangan: Pewujudan Kod Hasil Baru Bagi Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2013 B_view
6 JPA.BPA(S)223/8/2-3 Surat Edaran JPA - Tanggungjawab Pegawai Awam Dalam Memelihara Integriti Perkhidmatan Awam Semasa Menggunakan Kemudahan Media Sosial Di Internet 2013 B_view
7 Bil. 2/2013 Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Pesakit Dan Pelaksanaan Malaysian Patient Safety Goals Di Fasiliti Kesihatan Seluruh Malaysia 2013 B_view
8 Bil. 6/2013 Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Tatacara Pelaksanaan Dasar Kemudahan Wad Kelas Pertama Dan Pengecualian Bil Perubatan Penderma Organ dan Sel Stem Warganegara dan Bukan Warganegara 2013 B_view
9 Bil. 5/2013 Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Replikasi Projek Quality Assurance (QA) di Malaysia 2013 B_view
10 Bil. 2/2013 Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha : Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Versi 4.0 2013 B_view
 
Akta & Polisi